Being / Istnienie by Patrycja Bramora

ACT 1 / AKT 1

ENG

- Demiurgos - as father said - he did not have a monopoly on creation - creation is the privilege of all spirits. The matter is given infinite fertility, an inexhaustible life force and at the same time a seductive force of temptation that tempts us to form. In the depths of the matter, fuzzy smiles are forming, tensions are formed, shapes are concentrated. All matter ripples from the infinite possibilities that pass through it with insipid chills. Waiting for the invigorating breath of the spirit, it overflows in itself without end, tempting with a thousand sweet roundings and softness that itself in blind dreams is howling.

- Bruno Schulz 'The Crocodile Street'

PL

— Demiurgos— mówił ojciec — nie posiadł monopolu na tworzenie — tworzenie jest przywilejem wszystkich duchów. Materii dana jest nieskończona płodność, niewyczerpana moc życiowa i zarazem uwodna siła pokusy, która nas nęci do formowania. W głębi materii kształtują się niewyraźne uśmiechy, zawiązują się napięcia, zgęszczają się próby kształtów. Cała materia faluje od nieskończonych możliwości, które przez nią przechodzą mdłymi dreszczami. Czekając na ożywcze tchnienie ducha, przelewa się ona w sobie bez końca, kusi tysiącem słodkich okrąglizn i miękkości, które z siebie w ślepych rojeniach wymajacza.

- Bruno Schulz 'Sklepy Cynamonowe'

ACT 2 / AKT 2

ENG

Patrycja Bramora was born in 1988 in Krakow, Poland. She graduated in Creative Photography from The Cracow School of Art and Fashion Design with her highly acclaimed project called 'Dolls' and received a BA from UAP in Poznan. She currently studies towards her Masters in Multimedia Communication at UAP in Poznan. She exhibited in Poland, Germany and the UK. Her works have been published by art Magazines in Poland and sold on auctions such as Bohema Nowa Sztuka charity auction. Her ongoing project Being/ Instnienie gained press and public acclaim and won prizes in art and photography competition such as Pokochaj Fotografie and organised by ZPAF Konforntacje Fotograficzne. The main theme of her works, created in the spirit of conceptual photography, is identity presented through the prism of oneiric and surreal reality. Bramora uses very few Photoshop enhancement techniques in her works and creates all the mysterious "worlds" using the means of staged photography.

PL

Patrycja Bramora urodziła się w 1988 roku w Krakowie. Ukończyła Kreatywną Fotografię w Krakowskich Szkołach Artstycznych przedstawiając wysoko ceniony projekt „Lalki”  po czym otrzymała tytuł licencjata na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Brała udział w wystawach solowych i grupowych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jej prace zostały opublikowane w czasopismach artystycznych w Polsce i sprzedawane na aukcjach takich jak aukcja charytatywna Bohema Nowa Sztuka. Jej długoletni projekt Being / Instnienie otrzymał uznanie krytyków i opinii publicznej, oraz zdobył nagrody w konkursach sztuki i fotografii, takich jak Pokochaj Fotografię, konkurs organizwany przez magazyn PokochajFotografie.pl i organizowane przez ZPAF Konfrontacje Fotograficzne. Głównym tematem jej prac, tworzonych w konwencji fotografii konceptualnej jest tożsamość przedstawiona przez pryzmat onirycznej i surrealistycznej rzeczywistosci. Wbrew pozorom Bramora używa Photoshopa tylko w niewielkim stopniu, do niektórych celów post-produkcyjnych, a kreuje wszystkie swoje tajemnicze „światy” za pomocą technik fotografii inscenizowanej.

ACT 3 / AKT 3

 © 2019 by Marta Grabowska- Kookaburra Gallery 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon