Pawel Piotrowski, The Absolute Luminosity

ENG

The Absolute Luminosity first saw the light of day back in 2012. It is a record of reflection on life as a result of one's own searches and discoveries. Conceived in an extended material form (which it becomes in the final form) is reflects upon the experience of "insight-ignorance" aimed at the state of full integration, but not being. The unity of opposites can only be seen in the image of a split whole. Observation is movement. The movement leads to understanding. Its arrest reveals further possibilities of movement. Presence allows participation in an infinite project.

PL

Jasność Absolutna ujrzała światło dzienne w 2012 roku. Jest zapisem refleksji nad życiem będących wynikiem własnych poszukiwań i odkryć. Ujęta w rozbudowaną formę materialną (jaką stanowi w ostatecznym wydaniu) oddaje doświadczenie "wglądu-niewiedzy" zmierzające do stanu pełnej integracji, ale nim nie będące. Jedność przeciwieństw może zostać dostrzeżona jedynie w obrazie rozszczepionej całości. Obserwacja stanowi ruch. Ruch zaś prowadzi do zrozumienia. Jego zatrzymanie odkrywa kolejne możliwości ruchu. Obecność umożliwia uczestnictwo w projekcie nieskończonym.

The Absolute Luminosity

The Tree of Life

The Atom

The Cemetery

The Eye

The Baraka

The Phoenixes

The Death

The Prayer

ENG

Paweł Piotrowski. A longtime friend of Marta, née Grabowska. Burdened with many Nowa Huta traumas. Skinny like a stork, tall like a giraffe, as smart as an owl and dignified like a black panther. A lover of forests, mountains, lakes and seas. Lover of Mother Earth. Brother of Jesus, a disciple of Buddha, 
a would-be lover of Angelina Jolie. Photographer, educator, trainer of development workshops for children, youth and adults, TRE® Provider.

PL

Paweł Piotrowski. Wieloletni kolega Marty, z domu Grabowskiej. Obciążony licznymi traumami Nowohucianin. Chudy jak bocian, wysoki niczym żyrafa, bystry jak sowa i dostojny niczym czarna pantera. Miłośnik lasów, gor, jezior i mórz. Kochanek Matki Ziemi. Brat Jezusa, uczeń Buddy, niedoszły facet Angeliny Jolie. Photographer, pedagog, trener warsztatów rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, TRE® Provider.

 © 2019 by Marta Grabowska- Kookaburra Gallery 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon